zásady, podľa ktorých chránime osobné údaje

1. Zhromažďovanie údajov

Zhromažďujeme Vami poskytnuté údaje na týchto stránkach pri registrácii, prihlásení sa k svojmu účtu, počas procesu objednávania, pri zapojení sa do súťaže, pri odhlásení. Zozbierané informácie zahŕňajú Vaše meno, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mail a telefónne číslo.

Taktiež automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z Vášho zariadenia a prehliadača vrátane vašej IP adresy, atribútov softvéru a hardvéru a navštívených stránok.

2. Používanie údajov

Akékoľvek informácie, ktoré od Vás zhromažďujeme, môžu byť použité pre:

Personalizáciu pri používaní našej stránky a umožnenie lepšie reagovať na Vaše individuálne potreby
Poskytovanie personalizovaného obsahu reklamného charakteru
Zlepšenie týchto stránok
Zlepšenie služieb zákazníkom a podporu Vašich potrieb
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Správu súťaže, propagáciu alebo prieskum

3. E-Komercia a súkromie

Sme jedinými vlastníkmi informácií zhromaždených na týchto stránkach. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zo žiadneho dôvodu predávané, vymieňané, prevádzané alebo poskytované akýmkoľvek iným spoločnostiam, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné pre splnenie Vašej požiadavky a / alebo transakcie, napr. zaslanie objednávky.

4. Zverejnenie informácií tretím stranám

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymieňame ani inak neprevádzame tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkou našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, ak sa strany dohodnú, že tieto informácie sú dôverné.

Veríme, že je potrebné zdieľať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v prípadoch nezákonnej činnosti, podozrenia z podvodu a situáciách zahŕňajúcich potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovania našich podmienok používania alebo v iných prípadoch ktoré vyžaduje zákon.

Neosobné údaje však môžu byť poskytnuté iným stranám na marketingové účely, reklamné alebo iné použitie.

5. Ochrana informácií

Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení s cieľom zabezpečiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Na ochranu citlivých informácií prenášaných online používame najmodernejšie šifrovanie. Tiež chránime Vaše informácie offline. Prístup k osobným údajom je udelený iba zamestnancom, ktorí ho potrebujú na výkon práce (napríklad účtovanie alebo zákaznícky servis). Počítače / servery slúžiace na ukladanie osobné údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí.

Používame cookies?

Áno. Naše cookies zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy. Navyše, naše cookies zvyšujú užívateľský zážitok pomocou sledovania a zacielenie na záujmy používateľa. Použitie cookie však nie je v žiadnom prípade spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.

6. Odhlásenie

Poskytnutú e-mailovú adresu používame na zaslanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky, občasným firemným oznámením, zaslanie informácií o výrobkoch, atď. Ak sa kedykoľvek budete chcieť odhlásiť od prijímania budúcich e-mailov, v dolnej časti každého e-mailu nájdete podrobný návod pre odhlásenie.

7. Súhlas
Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.